วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ห้องสัมมนา

ห้องประชุม และ สัมมนา เหมาะสำหรับ จัดการจัดอบรม จัดการประชุม จัดการสัมมนา ทุกรูปแบบ โดยทีมผู้จัดที่มีความรู้ความสามารถในการจัดงานแบบมืออาชีพ